Årsrapport PKU 2016-2017

Programstyret har i 2016 utarbeidet en ny strategisk plan som klart plasserer programmet som en drivkraft for faglig utvikling innen de skapende og utøvende kunstfagene. Strategien er utarbeidet med basis i Programstyrets mandat og gir utrykk for de ambisjoner styret har for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge.  

Kontakten med Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) og institusjon­ene i sektoren er god. Forarbeid til oppretting av institusjonelle doktorgrader basert på kunstnerisk utviklingsarbeid har i 2016 stått sentralt i NRKU og dermed i Program­styrets samarbeid med rådet.

Programstyret har styrket den faglige koordineringen av Stipendiatprogrammet. Studie- og kursplaner er revidert og det er gjort flere endringer i innhold og arbeids­form i seminarene. Det er lagt vekt på å beholde de tverrfaglige kvalitetene som er bygd opp i programmet. Krav til nivå og læringsmål er tilpasset det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for tredje syklus program. Studie- og kursplaner vil utgjøre rammeverket for en kommende nasjonal forskerskole i skapende og utøvende kunst når institusjonene oppretter institusjonelle doktorgrader.

Gjennomføringsgrad og kvalitetssikring i Stipendiat­programmet er fulgt opp i Program­­styrets kontakt med institusjonene. I årsrapporter redegjør institusjonene særskilt på framdrift for stipendiater som er i sluttfase og skal bedømmes. Det er institusjonene som har kontroll og kan påvirke framdrift, både i denne og andre faser i stipendiatperioden. Programstyret og institusjonene legger vekt å få sluttført bedømmelse av stipendiater som har vært i programmet over lengre tid. I 2016 har Programstyret stadfestet 9 sluttvurderinger av stipendiater til bestått og 2 til ikke bestått. Programstyrets forventning til institusjonene om 15 beståtte slutt­vurderinger er dermed ikke oppnådd, men målet om 15 beståtte slutt­vurderinger opprettholdes også for 2017.

Les hele rapporten