Artistic Research Forum 2018

Artistic Research er en årlig konferanse og del av Program for kunstnerisk utviklingsarbeids faste aktiviteter. Forumet er organisert i samarbeid med en eller flere nasjonale kunstinstitusjoner, som deltar i programmet og holdes ved ulike utdanningsinstitusjoner hvert år. Kunstneriske praksiser fra alle kunstfelt inviteres til å presentere prosjektene sine på forumet, og SIU/PKU støtter deltakelsen økonomisk.

Artistic Research Forum 2018 er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design, og SIU/Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Forumet blir arrangert i Bergen 24.-25. september, og vi inviterer interesserte til å registrere seg til forumet.
Registreringsfristen er 3. september 2018.

Registreringen er avsluttet. Kontakt lise.kristiansen@diku.no for mer info.
Program
Hotell- informasjon