Årsrapport PKU 2016-2017

Programstyret har i 2016 utarbeidet en ny strategisk plan som klart plasserer programmet som en drivkraft for faglig utvikling innen de skapende og utøvende kunstfagene. Strategien er utarbeidet med basis i Programstyrets mandat og gir utrykk for de ambisjoner styret har for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge.   + + +

Tildelinger Prosjektprogrammet 2017

Programstyret behandlet i sitt møte den 14.02.17 de 11 søknadene om prosjektstøtte som var mottatt innen søknadsfristen 12.10.16. Basert på en samlet vurdering av Prosjektprogrammets retningslinjer, prosjektsøknaden og de sakkyndige vurderingene ble det vedtatt å støtte følgende prosjekter:

PROSJEKTINSTITUSJONTILDELINGPROSJEKTLEDER
Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine
Norges musikkhøgskole2.032.000 Førsteamanuensis Ivar Grydeland
(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Universitetet i Bergen - Fakultet for kunst, musikk og design 3.741.000 Professor Einar Røttingen

+ + +

Research Pavilion in Venice

Dragan Miletic and Tao Sambolec, both Research Fellows in the Norwegian Artistic Research Programme, will participate in a contemporary art exhibition at the Research Pavilion in Venice.
Uniarts Helsinki has invited the Norwegian Artistic Research Programme and Konstex in Sweden as its main partners for the Research Pavilion. The two networks represent a large number of Norwegian and Swedish art institutions of higher education. This network of Nordic collaborators will open a Research Pavilion in the context of the 57th Venice Biennale in May.

+ + +