Becoming the city

Bjørn Inge melås, NTNU, Fakultet for arkitektur og design

Romskipet Jorda står overfor enorme utfordringer i tiden som kommer. De negative konsekvensene av menneskelig aktivitet har begynt å vise seg for oss og utsiktene er dramatiske og urovekkende. Prosjektet Becoming the city tar utgangspunkt i en forståelse av mennesket som en del av en uendelig kompleks helhet – et system vi aldri vil kunne forstå eller kontrollere helt ut, men som vi er avhengig av og må tilpasse oss til. Prosjektet ønsker å bidra til å bryte ned det kunstige skillet mellom natur og kultur som vi gjennom moderniteten har bygget samfunnsstrukturene våre rundt.

Prosjektet vil utforske potensialet urban dyrking har for en slik endring i mentalitet og sosial praksis. Det handler om å ta tak i sine egne omgivelser, og ta kontroll over rammene rundt sitt eget liv og hverdag. Gjennom denne aktiviteten kan vi sammen produsere steder og utvikle en omsorg for vårt nærmiljø som kan gi grunnlag for opplevelser som genererer
refleksjon og forståelse. Prosjektet vil prøve å forstå en del av verden gjennom å endre den, med deltakende aksjonsforskning som metodisk tilnærming.

Becoming the city handler om å endre steder. Men det handler også om å endre de som produserer og bruker stedene. Steder hvor man kjemper mot fremmedgjøring – fra naturen og fra å ta tak i våre omgivelser – og forstår hvordan disse henger sammen. Steder som øker forståelsen av vår egen rolle i vårt miljø og måten vi bruker det på. Byer er fysiske uttrykk for en kultur – en måte å tenke og gjøre ting på. Becoming the city ønsker å bidra med små glimt av at en annen by er mulig.

-->