Tildelinger Prosjektprogrammet 2017

Programstyret behandlet i sitt møte den 14.02.17 de 11 søknadene om prosjektstøtte som var mottatt innen søknadsfristen 12.10.16. Basert på en samlet vurdering av Prosjektprogrammets retningslinjer, prosjektsøknaden og de sakkyndige vurderingene ble det vedtatt å støtte følgende prosjekter:

PROSJEKTINSTITUSJONTILDELINGPROSJEKTLEDER
Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine
Norges musikkhøgskole2.032.000 Førsteamanuensis Ivar Grydeland
(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Universitetet i Bergen - Fakultet for kunst, musikk og design 3.741.000 Professor Einar Røttingen

+ + +

Research Pavilion in Venice

Dragan Miletic and Tao Sambolec, both Research Fellows in the Norwegian Artistic Research Programme, will participate in a contemporary art exhibition at the Research Pavilion in Venice.
Uniarts Helsinki has invited the Norwegian Artistic Research Programme and Konstex in Sweden as its main partners for the Research Pavilion. The two networks represent a large number of Norwegian and Swedish art institutions of higher education. This network of Nordic collaborators will open a Research Pavilion in the context of the 57th Venice Biennale in May.

+ + +

Departementet etablerer doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal opprettes en egen doktorgrad innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden kommer i tillegg til den eksisterende doktorgraden, som bygger på vitenskapelig virksomhet, og som følger Salzburg-prinsippene og Principles for Innovative Doctoral Training. Departementet vil ha en dialog med UHR, NRKU og PKU om hva graden skal hete, og hvordan den kan etableres.