Departementet etablerer doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal opprettes en egen doktorgrad innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden kommer i tillegg til den eksisterende doktorgraden, som bygger på vitenskapelig virksomhet, og som følger Salzburg-prinsippene og Principles for Innovative Doctoral Training. Departementet vil ha en dialog med UHR, NRKU og PKU om hva graden skal hete, og hvordan den kan etableres.