Disputas med Morten Qvenild

Morten Qvenild disputerer med sitt stipendiatprosjekt The HyPer(sonal) Piano 13. januar 2017.  Qvenild har vært stipendiat ved Norges musikkhøgskole siden 2012, hvor han har arbeidet med å utvikle den soniske paletten til flygelet ved å integrere elektronikk i forskjellige former og på forskjellige måter.

Tid: Fredag.13. januar 2017 kl. 11:00-14:00
Sted: Levinsalen, Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 1, Oslo

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Sidsel Endresen, improvisasjonsmusiker og komponist, professor, Norges musikkhøgskole
  • Sten Sandell, pianist, komponist og improvisasjonsmusiker, ph.d., Sverige
  • Simon Emmerson, komponist og professor, Leicester Media School, De Montfort University, England