Evaluering av PKU

Programstyret for PKU bestilte i 2017 en evaluering av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Rapporten ble utarbeidet av et oppnevnt utvalg, og våre tilknyttede institusjoner fikk alle anledning til å uttale seg. Rapporen ble innlevert 1.desember 2017, og behandlet av styret den 11.12.

Evalueringen i sin helhet er tilgjengelig her:

  • Den norske modellen – Rapport fra Evalueringsutvalget for PKU