Koreografi som kollektiv og affektiv event

Ingri Midgard Fiksdal, stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen

Fokus i dette prosjektet er å utforske koreografi som kollektiv og affektiv event gjennom utvikling av spesifikke koreografiske strukturer og strategier. Min kunstneriske målsetning er å skape eventer som produserer potensial for at nye erfaringer, tanker og ideer skal kunne oppstå. Målsetningen er fundert i en tro på kunst som endringsagent i kraft av sin ”ubrukelighet” i et samfunn hvor det meste annet har definerte og kjente formål. I konfrontasjon med noe som ikke spiller sin forventede rolle eller som motsetter seg klassifisering blir det nødvendig å se etter nye tilnærminger, og i slike øyeblikk oppstår det potensial for at det uforutsigbare eller uforutsette kan oppstå.

Prosjektet er inspirert av fire konsepter hentet fra kunst og filosofi; det affektive, eventen, det kollektive og ideer knyttet til publikums rolle. Jeg refererer til disse som prosjektets tematiske arv. Jeg håper å kunne bidra til utvikling i koreografifeltet gjennom å bygge på, og finne nye sammenhenger mellom disse områdene i arbeidet mitt.

Følgende forskningsspørsmål er sentrale i arbeidet:

• Hvordan kan spesifikke koreografiske strukturer og strategier gjøre eventene som produseres i prosjektet kollektive og affektive?
• På hvilke måter kan disse eventene produsere potensial for at nye erfaringer, tanker og ideer skal kunne oppstå hos publikum og medvirkende?

Spørsmålene skal undersøkes gjennom utvikling av en prosjektspesifikk koreografisk metodologi, som kombinerer teori og praksis. Metodologien vil inkludere produksjon av tre større koreografiske eventer informerte av utforskning av prosjektets tematiske arv, fulgt av kontinuerlig kritisk refleksjon.

-->