Jesper Alvær med utstilling på Kunstnernes Hus: Mor, Kjære mor

Jesper AlværStipendiat Jesper Alvær er aktuell med utstillingen Mor, kjære mor på Kunstnernes Hus i Oslo. Jesper Alværs arbeid baserer seg på en langvarig undersøkelse av ulike kulturelle fenomener og utvekslinger. På Kunstnernes Hus viser Alvær utstillingen Mor, kjære mor, en lydinstallasjon og en regissert lyssetting som kommenterer en rekke utvalgte objekter.

Utstillingen er et resultat av at kunstneren i anledning av regjeringsvalget i 2013 meldte seg inn i samtlige større politiske partier i Norge. I kraft av sine medlemskap har Jesper Alvær engasjert seg i de respektive partipolitiske virksomhetene, både før og etter valget i september i fjor, og fra disse sammenhengene henter han erfaringer som objektene i utstillingen refererer til.

Objektene har blitt abstrahert til fire reduktive skulpturelle former som er utgangspunkter for en fortelling. Utstillingens lysinnslag har en veiledende funksjon og indikerer besøkerens og lytterens bevegelse i rommet ved at lydsporet – en rekke kortfattede uttalelser – alle bringer assosiasjoner til politiske motiv i samtiden og i moderne norsk historie. Lydsporet i sin helhet kommenterer et innhold som kan sammenfattes med begreper som omstilling, omforming og omstrukturering i en samtidspolitisk kontekst.

Noen få objekter med en viss partipolitisk tilhørighet finnes i utstillingen. Gjennombruddet er en gipsavstøpning av en skulptur av Ørnulf Bast, en kunstner som ellers er kjent for de to bronseløvene som vokter Kunstnernes Hus’ entré. Den markerer inngangen til utstillingens arkitektur, mens selve bronseavstøpningen befinner seg i Arbeiderpartiets partikontor i Oslo. I utstillingen finnes også en henvisning til arbeidermonumentet Pionéren av Per Palle Storm som står på Youngstorget. Samme skulptur i miniatyrformat overrekker Landsorganisasjonen (LO) sine medlemmer som et uttrykk for lang og tro tjeneste. I utstillingen vises miniatyren imidlertid i indirekte form, representert gjennom sin avstøpningsform, lik et avlagt skall som understreker det transformatoriske som preger Alværs utstilling. Mor, kjære mor kan sees som et forsøk på å beskrive aktuelle emosjonelle erfaringer av en nasjon i politisk forflytning og hvordan verdihierarkier er utsatte for kontinuerlig påvirkning og forandring. For å utvikle et slikt resonnement følges utstillingen av et program med inviterte gjester hvis kommentarer dokumenteres og integreres som en del av utstillingen.

Jesper Alvær (f. 1973) har sin utdannelse fra Praha, New York og Kitakyushu, Japan. I perioden 2013-16 er han stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet, med prosjektet Work, work som tematiserer arbeids- og økonomiske forhold omkring produksjonen av kunst og kunstnerisk kontekst på den samtidige kunstscenen. I tillegg til en rekke utstillinger internasjonalt har Alvær også oppholdt seg ved flertallige studie-, residence- og forskningsprogrammer i Norge og utlandet. Siste utstillinger inkluderer blant annet Arbeidstid, Henie Onstad Kunstsenter, 2013, og i samarbeid med Isabela Grosseova: Activum, Kunstnerforbundet, Oslo, 2013, Eventos Paralelos, Manifesta 8, Murcia, 2010/11 og på Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery, Krakow, 2007.

Utstillingsperiode: 10. januar – 9. februar 2014
Sted: Kunstnernes Hus, Oslo

Åpning fredag 10. januar kl. 19.00
Kl.19.00: Velkomsttale ved kunstnerisk leder Mats Stjernstedt. Etter Talen serveres bløtekake.
Fra kl.22.00: DJ/Roman Fiordmoss (Berlin/DE)

16. januar kl.19.00
Artist talk: Jesper Alvær