The Research Catalogue

Research Catalogue (RC) er en søkbar database for kunstnerisk utviklingsarbeid. Innholdet er ikke fagfellevurdert. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner i RC, hensikten med portalen er å synliggjøre KU-prosjekter finansiert av PKU. RC er arkiv for programmets faglige virksomhet. Stipendiater og prosjekter med støtte fra PKU plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal i RC.

Kontakt programadministrasjonen på pku@uib.no for ytterligere informasjon eller brukerregistrering under portalen.

-->