Lansering av tidsskriftet VIS

9 april 2018 lanseres VIS (visjournal.nu) – et nytt digitalt tidskrift om kunstnerisk forskning i Norden. Pilotnummeret, ”Issue 0”, inneholder ni eksposisjoner, som alle er koblet til og skapt i Research Catalogue.

Tidskriftet VIS er resultatet av et samarbeid mellom Stockholms konstnärliga högskola og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Målet er at tidskriftet skal styrke det nordiske samarbeidet innen kunstnerisk forskning. Tidskriftet skal dessuten bidra med innsikt, kunnskap og bevissthet om metoder, etikk og kontekst i kunstneriske prosesser.

VIS på facebook
VIS nettside