Ny doktorgradsutdanning etablert

Fra høsten 2018 kan du ta en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ti år med arbeid ligger bak etableringen av det nye ph.d.-løpet.
Siden 2007 har Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) uteksaminert 71 stipendiater innen kunstnerisk utviklingsarbeid.
– Målet vårt har hele tiden vært å få på plass et ordinært ph.d.-løp for kunstnerisk utviklingsarbeid, forteller Geir Strøm. Han er fagdirektør for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i Diku.

I femten år har PKU driftet stipendprogrammet, og først nå etableres dette som en egen ph.d.-ordning.

– Dette er en normalisering av forskerutdanningen for utøvende kunstfag, sier Geir Strøm. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) har opprettet egne doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. NTNU og Universitetet i Bergen planlegger å gjøre det samme.Høsten 2018 blir det tatt opp 11 stipendiater: seks ved KHiO og fem ved NMH.Det er et mål at alle institusjonene som i dag er tilknyttet Stipendiatprogrammet skal ha etablert ordninger slik at stipendiater er tatt opp i et ph.d-program, forteller Strøm.

Internasjonal anerkjennelse
Trond Lossius er leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendprogram ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har også gjennomført stipendprogrammet selv.
– For studentene er etableringen viktig fordi de få en formell grad på doktorgradsnivå. Stipendprogrammet er godt kjent i Norge, men anerkjennelsen ved en Ph.d-grad er veldig viktig for studentene internasjonalt, sier Lossius.
Etableringen gir også rom for videreutvikling av fagfeltet ved den enkelte institusjon.
– For Kunsthøgskolen i Oslo betyr det også at vi forplikter oss til å ta det hele og fulle ansvar for utdanningen. Vi må fortsette å tenke nytt, basert på 15 års erfaring som stipendprogram, avslutter Lossius.

Forskerskolen
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, som nå forvaltes av Diku, vil i 2018 og 2019 ta opp de siste ordinære stipendiatene til programmet. Samtidig vil institusjoner med egne doktorgradsprogram ta opp egne stipendiater til sine ph.d-program.
Diku vil som tidligere drifte utdanningsdelen av forskerutdanningen ved at Stipendprogrammet gradvis gjøres om til en forskerskole. Diku har inngått avtale med utdanningsinstitusjonene om drift av forskerskolen, og et eget styre for forskerskolen skal etableres i høst.

Fakta:
• PKU har uteksaminert 71 stipendkandidater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
• De første stipendkandidatene gikk ut i 2007.
• Stipendiatprogrammet har vært driftet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) siden 2003.

-->