Nytt programstyre for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Diku har oppnevnt programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid for fire år, perioden 1.1.2019 – 31.12.2022 og programstyret får slik sammensetning:

Ordinære styremedlemmer:
Inger Stray Lien – styreleder
Karmenlara Ely, Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
Christine Hansen, Universitetet i Bergen. Kunstakademiet – institutt for kunst
Martin Lundell, Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling design
Asbjørn Schaathun, Norges Musikkhøgskole, Komposisjon

Varamedlemmer:
Tone Åse , NTNU, Institutt for musikk
Geir Davidsen, UiT – Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet
Gunnar H. Gundersen, OsloMet, Institutt for produktdesign
Snelle Hall, Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling dans
Siri Langdalen, Høgskolen i innlandet, Den norske filmskolen