Organisasjon

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) skal gjennom Stipendiatprogrammet og Prosjekt­programmet arbeide for at universitet og høgskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans. Programmet skal bidra til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis, og stimulere til tverrkunstnerisk kommunikasjon og møtesteder for de relevante fagmiljøene.

PKU ledes av et programstyre på syv medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, som har ansvar for programmets faglige virksomhet.

Programstyret forstår den faglige rammen for fagområdet kunst som hele bredden av kunstneriske uttrykk, og legger til grunn at erfaringsutveksling og innsyn på tvers av enkeltdisipliner vil være med til å fremme forståelsen og utviklingen av målsetningene og rammene for kunstnerisk uviklingsarbeid.

-->