Kontakt

Henvendelser: pku@uib.no
Telefon: 55 58 73 95

Adresse:
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
c/o Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5015 Bergen

Administrativ leder
Geir Strøm
T: 55 58 73 11
M: 916 35 236
E: geir.strom@uib.no

Programsekretær
Lise Kristiansen (vikar)
E: lise.kristiansen@uib.no

Ingrid Milde (permisjon)
T: 55 58 73 95
M: 977 40 550
E: ingrid.milde@uib.no

Programkoordinator Stipendiatprogrammet
Ivar Grydeland
E: ivar.grydeland@uib.no

Styreleder
Cecilie Broch Knudsen
E: cecilie.knudsen@uib.no

Universitetet i Bergen er operatør for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

-->