Programstyret

2015 - 2018

Cecilie Broch Knudsen
(leder)

Vara: Dekan Vanessa Ohlraun, KHiO

Førsteamanuensis Hans Knut Sveen (nestleder)
Universitetet i Bergen

Vara: Førsteamanuensis Geir Davidsen, UiT

Professor Live Maria Roggen
Norges musikkhøgskole

Vara: Professor Asbjørn Schaathun, NMH

Professor Ellen Røed
Stockholms Konstnärliga Högskola

Vara: Professor Martina Keitsch, NTNU

Professor Annette Arlander
University of the Arts Helsinki

Vara: Spesialrådgiver Inger Stray Lien, UiO

Professor Serge von Arx
Høgskolen i Østfold

Vara: Professor Jeannette Christensen, KHiO

Professor Frans Jacobi
Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Vara: Førsteamanuensis Christine Hansen, KHiB
Adm. leder Geir Strøm
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
-->