The Programme Board

Inger Stray Lien
styreleder

Karmenlara Ely
Høgskolen i Østfold Akademi for scenekunst

Christine Hansen
Universitetet i Bergen, Kunstakademiet – institutt for kunst

Martin Lundell
Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling design

Asbjørn Schaathun
Norges Musikkhøgskole, Komposisjon

Geir Strøm
Diku, Fagdirektør

-->