Departementet etablerer doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal opprettes en egen doktorgrad innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden kommer i tillegg til den eksisterende doktorgraden, som bygger på vitenskapelig virksomhet, og som følger Salzburg-prinsippene og Principles for Innovative Doctoral Training. Departementet vil ha en dialog med UHR, NRKU og PKU om hva graden skal hete, og hvordan den kan etableres.

Ny utgave av Journal for Artistic Research

The Journal for Artistic Research (JAR) is an international, online, Open Access and peer-reviewed journal that disseminates artistic research from all disciplines. Issue 11 is now available online, with contributions from Marcus Maeder (CH), Jean-Marie Clarke (DE), Nandita Dinesh (IN) and previous NARP research fellow Tormod Dalen. + + +

Disputas med Morten Qvenild

Morten Qvenild disputerer med sitt stipendiatprosjekt The HyPer(sonal) Piano 13. januar 2017.  Qvenild har vært stipendiat ved Norges musikkhøgskole siden 2012, hvor han har arbeidet med å utvikle den soniske paletten til flygelet ved å integrere elektronikk i forskjellige former og på forskjellige måter. + + +