Artistic Research Vårsamling 2018 – Holmsbu SPA hotell

Artistic Research Forum – vårsamlingen 2018 blir holdt på Holmsbu Spa hotell den 13.- 14. mars.
For veiledere vil det i tillegg holdes et seminar den 12.mars på Holmsbu. Veiledermøtets tema vil være PKU-evalueringen og veiledernes rolle i overgangen mellom Stipendiatprogrammet og institusjonenes egne PHD-grader i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Program for ARF finner dere her

Program med prosjektomtaler finner dere her

Teknisk info Holmsbu: teknisk info

Program for veiledersamlingen finner dere her

Det er ingen konferanseavgift, men alle deltakere må registrere seg til forumet.
Registreringsfristen var 7.februar 2018

Registrering til konferansen er nå steng. Ta kontakt med oss på lise.kristiansen@siu.no dersom det er endringer/spørsmål.

Evaluering av PKU

Programstyret for PKU bestilte i 2017 en evaluering av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Rapporten ble utarbeidet av et oppnevnt utvalg, og våre tilknyttede institusjoner fikk alle anledning til å uttale seg. Rapporen ble innlevert 1.desember 2017, og behandlet av styret den 11.12.

Evalueringen i sin helhet er tilgjengelig her:

  • Den norske modellen – Rapport fra Evalueringsutvalget for PKU