Artistic Research Forum

Stipendiatsamling (Spring forum)

Stipendiatsamlingene arrangeres årlig (mars) og bringer sammen stipendiater fra alle årskull. På samlingene presenterer stipendiaten sitt prosjekt i en flerfaglig sammenheng og legger til rette for drøfting av prosjektets overordnede dimensjoner. De tre hovedtemaene for prosjektpresentasjonene er:

  • Introduksjon av prosjektet (første år)
  • Etikk, metodikk og/eller prosjektutvikling (andre år)
  • Prosjektet foran sluttvurderingen (tredje år)

Høstkonferanse (autumn forum)

Artistic Research Autumn Forum ble etablert av PKU som en årlig konferanse for å fremme forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

-->