Tidligere fora

Artistic Research Forum høst 2017
Dato: 18. – 20. oktober 2017
Sted: Akademi for scenekunst, Fredrikstad
For: Prosjektprogrammet og Stipendiatprogrammet
Program

Artistic Research Forum vår 2017
Dato: 9. – 10. mars 2017
Sted: Klækken Hotell, Hønefoss
For: Stipendiatprogrammet
Program Spring Forum

Artistic Research Forum høst 2016
Dato: 17. – 18. oktober 2016
Sted: : Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stavanger
Program: ARF autumn 2016

Artistic Research Forum vår 2016
Dato: 15. – 16. mars 2016
Sted: Holmen Fjordhotell, Oslo
Program: ARF spring 2016

Artistic Research Forum høst 2015
Dato: 19. – 21. oktober 2015
Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand
Program: ARF autumn 2015

Artistic Research Forum vår 2015
Dato: 17. – 18. mars 2015
Sted: Holmen Fjordhotell
Program: ARF spring 2015

Artistic Research Forum høst 2014
Dato: 21 – 23 oktober 2014
Sted: Tromsø
Arrangør: Det kunstfaglige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet
Program: ARF autumn 2014

Stipendiatsamling vår 2014
Dato: 25. – 26. mars 2014
Sted: Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo
Program: ARF spring 2014

Stipendiatsamling høst 2013
Dato: 21. – 23. oktober 2013
Sted: Trondheim
Arrangør: Kunstakademiet i Trondheim og Institutt for musikk, NTNU
Program: ARF autumn 2013

Stipendiatsamling vår 2013
Dato: 20. – 21. mars 2013
Sted:
Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo
Program: ARF spring 2013

Stipendiatsamling høst 2012
Dato: 22. – 24. oktober 2012
Sted: Bergen
Program: ARF autumn 2012

Stipendiatsamling vår 2012
Dato: 19. – 20. mars 2012
Sted: Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo
Program: ARF spring 2012

-->