Stipendiatseminarer

Stipendiatprogrammets fellesfaglige opplæringsdel er obligatorisk og består (fra og med stipendiatopptaket 2016) av 5 seminarer, 3 stipendiatsamlinger (Artistic Research Spring Forum) og 2 konferanser (Artistic Research Autumn Forum) i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Seminarene holdes for hvert årskull, og har følgende temaer:

  1. Introduksjon til kunstnerisk utviklingsarbeid på doktorgradsnivå
  2. Artikulering og dokumentasjon av refleksjoner
  3. Etikk, opphavsrett og kunstnerisk praksis
  4. Utveksling og prosjektutvikling
  5. Avslutning og formidling av resultater
-->