Retningslinjer

Retningslinjer og søknadsskjema for tildeling av midler i 2018 vil bli offentliggjort i mai 2017. Søknadsfristen er i oktober 2017. Programstyret tar sikte på å kunne foreta tildeling av midler rundt 1. mars 2018.

-->