Søknadsfrist

Programstyret mottok 11 søknader om midler fra Prosjektprogrammet innen søknadsfristen 12. oktober 2016. Tildelingen blir offentliggjort innen 1. mars 2017.

Utlysning for 2018 vil bli offentliggjort i april 2017.

-->