Søknadsfrist

Søknadsfrist for tildeling av midler i 2018 vil være i oktober 2017. Utlysningen blir offentliggjort i mai 2017. Programstyret tar sikte på å kunne foreta tildeling av midler rundt 1. mars 2018.

 

-->