Utlysning 2018

Søknadsfrist for tildeling av midler fra Prosjektprogrammet i 2018 er 12. oktober 2017 kl. 12:00.

Søknader skal skrives på engelsk og sendes inn via PKUs søknadssystem i SAR Research Catalogue (RC). Kontakt PKU-administrasjonen på pku@uib.no for å opprette brukerkonto, eller knytte eksisterende brukerkonto til søknadsportalen. 

Programstyret tar sikte på å kunne foreta tildeling av midler rundt 1. mars 2018.

Utlysningen skjer med forbehold om Stortingets godkjenning av kommende års bevilgning.

-->