Tildelinger 2014

Tildelinger av prosjektmidler vedtatt i programstyremøtet 26. februar 2014

PROSJEKTTILDELT
Music with the Real – Exploring Transmediality Through Music
ved Norges musikkhøgskole
Prosjekt periode: 3 år
Prosjektleder: Professor Henrik Hellstenius
NOK 2.500.000
Music without Borders – tradisjonsmusikk fra Setesdal i møte med verdensmusikere
ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk
Prosjekt periode: 3 år
Prosjektleder: Professor Bjørn Ole Rasch
NOK 2.300.000
Nye forestillinger - nye verktøy: Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater
ved Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen
Prosjekt periode: 3 år
Prosjektleder: Professor Tore Vagn Lid
NOK 2.200.000
Divisions - The Charismatic Self and Hybrid Divisions of Labour ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim
Prosjekt periode: 2 år
Prosjektleder: Professor Jon Arne Mogstad
NOK 2.200.000
Orden i Kaos
ved Høgskolen i Lillehammer, Den norske filmskole
Prosjekt periode: 2 år
Prosjektleder: Førsteamanuensis Niels Pagh Andersen
NOK 1.400.000

-->