Music Without Borders – tradisjonsmusikk fra Setesdal i møte med verdensmusikere

universitetet i Agder, fakultet for kunstfag

Med utgangspunkt i stev- og slåttetradisjoner fra Setesdalen i Agder gir norske utøvere sin fortolkning av det musikalske materialet. Dette blir dokumentert med video og audioopptak i studio, som så aktører fra andre deler av verden responderer på. Den musikalske responsen danner grunnlaget for en digital interativitet hvor en bruker dagens musikkteknologi: Portabelt studio/laptop, dropbox og skype. En vil også arbeide med fysisk tilstedeværelse gjennom felles seminarer og workshops hos de ulike samarbeidsinstitusjonene.

Vi tar utgangspunkt i følgende todelt problemstilling:

  1. Hvordan responderer aktører fra andre kulturer på norsk tradisjonsmusikk fra Setesdal, og hvordan responderer de norske kunstnere/aktørene på disse responsene?
  2. I en videreutvikling av det musikalske materiale vil en problemstilling knyttes til verdensmusikkens ulike instrumenter: Hvilke utfordringer og fordeler gir de ulike instrumentene med hensyn til tonalitet og rytmikk i utvikling av et nytt lydbilde?

Det endelige resultatet av prosjektet presenteres i en CD og DVD-utgivelse, og en videoinstallasjon med et utvalg av de musikalske reponsene som er gjort underveis. Videoinstallasjonen gir også muligheter for liveresponser med ulike musikere. Kunstneren Jeremy Welsh har ansvar for å utvikle disse videoinstallasjonene. Offentlige konserter, seminarer og studioarbeid er endel av presentasjonsformene.

Et viktig utgangspunkt i prosjektet er Annbjørg Lien og Professor Bjørn Ole Rasch sine opparbeidede internasjonale nettverk, senest dokumentert på utgivelsen “Khoom Loy”(2012) som ble Spellemannsnominert i 2012 og vurdert til Grammy-pris nominasjon.

Fakultetet for kunstfag har i flere år samarbeidet med fredskorpset med utveksling av studenter og lærere, som har dannet grunnlaget for musikalske nettverk i blant annet Nepal, Palestina, Kambodsja og Thailand. Flere av disse medvirket på “Khoom Loy” ved siden av aktiv turnering og møter med flere av norges beste folkemusikere.

Stipendiat og Universiteteslektor Ingolv Haaland har også arbeidet i flere år med musikalske prosjekt i Sørøst Asia og Midtøsten.

Fakultetet for Kunstfag vil lyse ut en egen stipendiatstilling knyttet til prosjektet, innen PhD.spesialiseringen utøvende rytmisk musikk. Denne stipendiatstillingen vil kunne virke styrkende på prosjektets utøvende kunstneriske dimensjon, samt bidra til den akademiske refleksjon over prosjektets problemstillinger

Prosjektets hovedsamarbeidspartnere er Universitetet i Göteborg (UiG) og Høgskolen i Telemark (HiT).

Høgskolan för Scen och Musik har hatt en bachelor i verdensmusikk i mange år og har etablerte nettverk i Midtøsten, blant annet gjennom samarbeid med et tiåring prosjekt med SIDA i Palestina. Sammen med den forestående masteren i verdensmusikk ved institutt for rytmisk musikk, UiA, ser vi mange sammenfallende faglige områder for samarbeid. Masteren er i samarbeid med Institutt for folkekultur.

UiA har også hatt et samarbeid i Kina de siste tre årene med Rikskonsertene Utland. Vi inngår nå en intensjonsavtale for å etablere tettere faglig kontakt.

-->