Orden i Kaos

høgskolen i lillehammer, den norske filmskolen

prosjektleder: førsteamanuensis niels pagh andersen

Vi mennesker har siden tidernes morgen forsøkt å skape orden i kaos. Vi gør det ved å fortelle historier som skaper sammenheng og lærer oss forskjellen mellem rett og galt, vondt og godt.

Innenfor filmens verden har vi bygget opp en måte at fortelle historier på, med et regelsett for et dramatisk forløp som vi lavgr vår film utifra.

Spørgsmålet for meg er hvordan disse regelsettene påvirker de historiene vi forteller og hvordan historiene vi forteller påvirker oss mennesker i den måten vi opfatter oss selv. Dette er temaet for Orden i kaos.

Filmklipperen er en historieforteller i levende billeder og han/hun har en kunnskap om dramaturgiske regler og hvordan de filmiske virkemidler oppleves av publikum.

Orden i kaos vil gjennom analyse av tidligere egne arbeider undersøke den klassiske dramaturgis begrensninger . Gjennom klippingen av filmen The Look of Silence vil jeg undersøke om det er muligt å utvide den klassiske dramaturgi og karakteroppbygning og åpne opp for nye fortolkninger og forståelseslag.

I snart 30 år har jeg som filmklipper arbeidet ut fra en klassisk narrativ metode og karakteropbygning. Den bygger i korte trekk på at en sympatisk hovedperson har et oppdrag, et traume eller en drøm som møter motstand, og hovedpersonen blir nødt til at handle og endre seg for å overkomme modstanden.

Denne metoden ble satt på prøve da jeg nylig klippet The Act of Killing hvor hovedpersonen er en massemorder og hans projekt er å rettferdiggjøre sine handlinger ved å iscenesette filmopptak om hvordan han drepte. The Act of Killing følger prosessen og diskusjonene som forgår omkring filmopptakene. FIlmen handler om selviscenesettelse og historiefortelling. I klippingen kunne vi ikke bruke den klassike narrative metode, men måtte finne opp et nytt språk og et nytt dramaturgisk regelsett.

-->