Tildelinger 2015

Tildelinger av prosjektmidler vedtatt i programstyremøtet 26. februar 2015

PROSJEKTINSTITUSJON - AVDELINGTILDELTPROSJEKTLEDERVARIGHET
Electronic Textures: Twentieth-century modernism revisited through the lenses of postcolonial and Pan-African magazines
NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim 1.577.000Professor David Rych2 år
TRUE OR FALSE – Mind and emotion in film editing. At the crossroad of artistic expression and neuropsychology in cinematic storytelling
Høgskolen i Lillehammer, Den norske filmskolen 1.800.000Førsteamanuensis Einar Egeland3 år
Topographies of the Obsolete: Phase 2
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avdeling for kunst 1.510.000Professor Anne Helen Mydland1 år
SYNSMASKINEN: 7 kontemporære kriser
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avdeling for kunst1.652.000Professor Frans Jacobi2 år
Wheels within wheels: New approaches to interactions between performers and composers
Universitetet i Bergen, Griegakademiet3.776.000Førsteamanuensis Jostein Gundersen3 år

Det ble også gitt en tilleggsbevilgning på kr. 451.000 til prosjektet “Den tenkende musiker – del 2″ ved norges musikkhøgskole for konseptuell og teknisk utvikling av prosjektdokumentasjon på Research Catalogue og JAR.

-->