SYNSMASKINEN: 7 kontemporære kriser

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, avdeling for kunst

Prosjektleder: Professor Frans jacobi, tidsbasert kunst/performance

SYNSMASKINEN er en ny kunstnergruppe og en kontemplation over syv kontemporære politisk kriser. Prosjektet vil bestå av syv kunstprosjekter, der hver gruppe utforsker en definert krise i vår tid. Sammen vil disse 7 visjonene forsøke å brette ut en fremtidig kosmologi; en ny politisk horisont.

SYNSMASKINEN er en kunstner-gruppe i den forstand at hver produksjon er produsert i samarbeid mellom en liten gruppe deltakere. Hver av de syv prosjektene vil bli gjort av nye grupper av kunstnere og tenkere. I den forstand vil SYNSMASKINEN sondere begrepet forskningsgruppe: Hva slags innsikt kan kunstnerisk tenkning gi? Hvordan kan kollektivitet adressere de politiske spørsmål de 7 kriser inneholder på en visionær måte?

Navnet er hentet fra den danske/norske oversettelse av Paul Virilio banebrytende bok om teknikker for persepsjon, La Machine De Vision. Navnet SYNSMASKINEN inneholder metodiske program: SYN = visjon / MASKINE = maskin

SYNSMASKINEN er det tredje storskala KU-prosjektet ved KHiB, Avdeling for Kunst. Etter Re-Place og Topographies of the Obsolete tilbyr prosjektet en videreføring av den nye tradisjonen for  kunstnerisk forskning som er kjerneaktiviteten ved Avdeling for Kunst.

www.synsmaskinen.net/

-->