Tildelinger 2016

Tildelinger av midler fra Prosjektprogrammet vedtatt i programstyrets møte 16.02.16:

PROSJEKTINSTITUSJON - AVDELINGTILDELINGPROSJEKTLEDERVARIGHET
Amphibious Trilogies
Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen2.100.000Professor Amanda Steggell3 år
Blind Spot - Staring Down the Void
Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 3.550.650Professor Karen Kipphoff3 år
Cross-adaptive audio processing as musical intervention
NTNU, Institutt for musikk2.660.000Professor Øyvind Brandtsegg3 år
Segunda Vez
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet3.247.000Professor Dora García2 år

 

-->