Tildelinger 2017

Tildelinger av midler fra Prosjektprogrammet vedtatt i programstyrets møte 14.02.17:

PROSJEKTINSTITUSJONTILDELINGPROSJEKTLEDER
Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine
Norges musikkhøgskole2.032.000 Førsteamanuensis Ivar Grydeland
(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Universitetet i Bergen - Fakultet for kunst, musikk og design 3.741.000 Professor Einar Røttingen
-->