Tildelinger 2011

Tildeling av prosjektmidler gjort i møte i programsyret den 27. september 2011

PROSJEKTTILDELT
Pictogram.me
ved KHiB
Tildelingen fordeles over en periode på 3 år
Prosjektleder: Professor Ashley Booth
NOK 500.000
Performer-Audience interaction
ved NTNU
Tildelingen fordeles over en periode på 2 år
Prosjektleder: Professor Egil Bakka
NOK 402.000
Objektivets subjektivitet
ved Høgskolen i Lillehammer
Tildelingen fordeles over en periode på 3 år
Prosjektleder: Førsteamanuensis Erik Poppe
NOK 865.000

-->