Søknadsfristen for støtte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er 15. oktober

Programmet skal bidra til at faglig tilsatte ved norske universiteter og høgskoler utfører kunstnerisk utviklings¬arbeid på høyt internasjonalt nivå. Programomtale, utlysning for 2019 og retningslinjer for søkere er tilgjengelig på artistic-research.no.

Utlysning