Stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid erstattes av doktorgradsutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår i et høringsbrev å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det nåværende stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid avvikles og erstattes med doktorgradsutdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid. I forbindelse med gradsetableringen vil Kunnskapsdepartementet overføre deler av stipendiatmidlene som i dag disponeres av PKU, direkte til institusjonene i statsbudsjettet for 2018. Spørsmål om opptak til ph.d. med oppstart i 2018 må rettes til de enkelte institusjonene.

Departementet sier i sitt høringsbrev at stipendiater som for tiden er tatt opp i stipendiatprogrammet i PKU, får frist til å fullføre utdanningen innen utgangen av 2021. Stipendiatene kan eventuelt søke de gradsgivende institusjonene om å bli vurdert for opptak på program for den nye doktorgraden.