Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid skal kvalifisere for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt.
 
Stipendiatprogrammet er normert til tre års fulltidsstudier/180 studiepoeng og
inkluderer en obligatorisk del av 30 studiepoengs omfang og et prosjekt
av 150 studiepoengs omfang. Prosjektet skal være et selvstendig kunstnerisk prosjekt på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans. Samtidig er fokus på ulike former for refleksjon sentralt. Prosjektet skal bidra til å utvikle ny innsikt,
kunnskap og/eller erfaring. Stipendiater som tilsettes ved institusjonene knyttet til programmet, og deltar i en felles forskers kole driftet av Programstyret.
 
Stipendiatprogrammet skal gi stipendiaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med tredje syklus i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Gjennomført program som er godkjent i samsvar med retningslinjene, gir førsteamanuensiskompetanse på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner ved tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved norsk universitet eller høgskole.

 

-->