Institusjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen

Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges musikkhøgskole

NTNU

Det humanistiske fakultet

Fakultet for arkitektur og design

Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design

Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag

UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet

-->