Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak i 2017 var 1. desember 2016. Utlysningen finnes her.

Opptaket vil bli offentliggjort i juni 2017.

 

-->