Stipendiater

NAVNINSTITUSJONPROSJEKT
Jesper Alvær
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet
Work, work
Brynjar Bandlien
Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen
Recurrences
Camilla Bruerberg
Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design
Soft Construct. Not the style, but the space
Liv Bugge
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet
The Other wild
Morten Cranner
Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen
The Acoustic Act - A New Music Theatre
Anneli Drecker
UiT - Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
Den Moderne Urstemmen
Erik Dæhlin
Norges musikkhøgskole
Shared space
Mette Edvardsen
Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen
Writings in space and time
Øystein Elle
Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
Capto Musicae
Kristian Thunestvedt Evjen
Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans
Modernisme på norsk
Ingri Midgard Fiksdal
Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen
Koreografi som kollektiv og affektiv event
Daniel Buner Formo
NTNU, Det humanistiske fakultet
Musikken i språket og språket i musikken
Alexander Furunes
NTNU, Fakultet for arkitektur og design
Bayanihan as a model for community participation in Post Disaster Reconstruction
Ane Graff
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet
Why Matter Matters: Questions of Materiality in the Physical World
Raphaël Amael Grisey
NTNU, Fakultet for arkitektur og design
Becoming Cooperative Archives
Ingrid Eriksen Hagen
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Sense and Sensibility
Jan Peter Hammer
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet
The Dig (Treasure Hunters – The Art of War)
Rafal Hanzl
Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen
Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production
Bjørn Erik Haugen
Norges musikkhøgskoleThe Music of Sound
Sunniva Storlykken Helland
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Å bryte sirkler
Ingvild Holm
Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
Scenomaten
Geir Tore Holm
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverk
Poetikk for estetikk i endring
Elisabeth Holmertz
Norges musikkhøgskoleThe Otherness of the self
Katrine Køster Holst
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverk
Mineraler og naturfenomener
Anne Haaning
UiT - Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
Half Hidden
Finn Iunker
Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen
«Can you see what I mean?»
Tina Jonsbu
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverk
Uten tittel (arbeidstittel: Do I draw with my back to the world?)
Silje Marie Aker Johnsen
Kunsthøgskolen i Oslo, Operahøgskolen
En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og opera
Thor-Harald Johnsen
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Hvordan lage et band
Marte Johnslien
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverkSensitivitet som strategi. Viten, ikke-viten og det tredje alternativet
Johan Erik Jutterström
Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans
Ng Revisited
Bendik Kaltenborn
Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design
Tegning, form og drama
Mariam Kharatyan
Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag
Interpretation issues of Aram Khacharturian´s piano compositions
Christian Kjos
Norges musikkhøgskole
Releasing the "loudie" - harpsichord accompaniment in G. F. Handel’s continuo cantatas
Ane Thon Knutsen
Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design
Taktilitet i trykksaker
Jakob Kullberg
Norges Musikkhøgskole
Dialogical Composition
Edvine Larssen
NTNU, Fakultet for arkitektur og design
Det tomme roms potensielle dramatikk
Marianne Baudouin Lie
NTNU, Humanistisk fakultet
Rhetoric Performance Practices and Music-as-speech in Contemporary Classical Music
Kristian Lindberg
Norges musikkhøgskole
Transcending the Pianotradition
Andy David Lock
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
In Place of Idealism: architecture and Photography
Tale Næss Lysestøl
Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen
Fra 1:100 - eller å fortelle et vi
Janne-Camilla Lyster
Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen
Choreographic poetry: Creating literary scores for dance
Bjørn Inge Melås
NTNU, Fakultet for arkitektur og designBecoming the city
Cecilie Semec Mikkelson
Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen
Det moderne filmbildet
Dragan Miletic
NTNU, Fakultet for arkitektur og designAerial View in Motion
Kjetil Møster
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Den elektrofoniske saksofonen
Ingfrid Breie Nyhus
Norges musikkhøgskole
TRADISJONER PÅ SPILL
Solmund Nystabakk
UiT - Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
Singing with the lute
Gunhild Mathea Olaussen
Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
Instrumentell scenografi
Yuka Oyama
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverk
Stubborn Objects
Jet Pascua
UiT - Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
Abandon
Sabine Popp
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Agential Matter (Invisible Landscapes)
Fredrik Rysjedal
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Frozen Moments in Motion
Merete Røstad
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverk
3 Exercises in Consciousness
Tao Sambolec
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Rhythms of Presence
Franz Petter Schmidt
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst og håndverk
Textile Traces
Berit Norbakken Solset
UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
I grenseland - de ekstreme ytterpunktene
Knut Olaf Sunde
Norges musikkhøgskole
Land music og Comfort music
Kjersti Sundland
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
In The Presence of Phantoms
Albert Cheng-Syun Tang
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Reflective Roaming - Design, ubiquitous fantasy, everyday reality
Hilmar Thordarson
NTNU, Det humanistiske fakultet
ConDiS - Conducting Digital System
Lisa Torell
UiT Norges arktiske universitet, Det kunstfaglige fakultet
Glappets potential
Jennifer Torrence
Norges musikkhøgskole
Percussion (Theatre): Mastering Inter(nal) disciplines
Stian Westerhus
NTNU, Det humanistiske fakultet
The Shape of Concerts to Come
Friederike Wildschütz
Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans
The Voice of the Piano
Emma Wolukau-Wanambwa
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
Colonial Exhibitionism
Espen Aalberg
NTNU, Det humanistiske fakultet
Gamelan - som bakgrunn for nye uttrykksmuligheter med slagverkeren i sentrum
-->