Den elektroniske saksofonen

– utvikling av saksofonens funksjon i, og soniske evne til å opptre i, elektrisk forsterket og elektronisk musikk

Kjetil Møster, Universitetet i Bergen, Griegakademiet – Institutt for musikk

Utgangspunktet for prosjektet er et potensial som jeg har sett gjennom min erfaring som musiker og saksofonist, for hvilke muligheter som ligger i, og hvilke problemer som knytter seg til, saksofonens funksjon i et elektrisk forsterket og/eller elektronisk behandlet lydbilde.

Jeg har lenge hatt interesse for alternative innfallsvinkler til hvilken rolle/funksjon instrumentet kan ha ut over den tradisjonelle solist- eller blåserekkefunksjonen saksofonen som regel forbindes med. I de sjangrene eller konstellasjonene jeg har spilt og som har hatt sitt utspring i elektrisk forsterket eller elektronisk musikk, har jeg møtt utfordringer når det gjelder å få instrumentets klang til å passe inn i lydbildet, og hvilken rolle eller funksjon jeg kan innta.

De tre problemstillingene jeg tar utgangspunkt i er:

  • Hvordan kan saksofonens akustiske klang utvikles til å fungere bedre i elektrisk forsterkete og/eller elektroniske musikalske sammenhenger? Her er målsetningen å undersøke hvordan bestemte tekniske øvelser på saksofonen kan påvirke overtonespekteret i min egen klang, og se om det er mulig å bygge opp en saksofonklang som resonnerer bedre med elektrisk og elektronisk musikk. Jeg vil bruke frekvensanalyse og elementer av spektralmusikk som verktøy i dette arbeidet, og prøve ut resultatene i et elektrisk prosjektensemble (bandet Møster!)
  • Hvordan kan bruk av elektronikk og musikkteknologi forbedre saksofonens evne til å resonnere med et elektrisk og/eller elektronisk uttrykk? Jeg ønsker å utvide saksofonens klangpalett ved å bruke et stort spekter av lydbehandlingseffekter, men likevel med saksofonklangen bevart som hovedelement. Saksofonen har en utfordring når det gjelder å få et sterkt og jevnt signal å behandle elektronisk på grunn av instrumentets fysikk og problemer med mikrofonplassering. Jeg har en intensjonsavtale med NTNU, Institutt for elektronikk og teleteknikk, som vil kunne bistå i utviklingen av et nytt mikrofonsystem. Jeg vil bruke programmeringsspråket Kyma som verktøy.
  • I forlengelse av en akustisk og elektrifisert klanglig utviklingsprosess som nevn over; Hvordan kan saksofonenes roller og funksjonsmuligheter i ensembler og som soloinstrument videreutvikles? Jeg ønsker å utvde saksofonens uttrykkspalett, ikke bare klanglig, men også med funksjoner og roller instrumentet kan innta, f.eks. som perkusjonsinstrument eller som akkompagnerende instrument. Jeg vil unngå bruk av MIDI, da jeg ønsker å konsentrere meg om saksofonklangen og utvidelsen av den. Jeg ønsker å utvikle grunnlaget for å føre saksofonen inn i elektriske og elektroniske lydomgivelser, gjennom å gjøre instrumentets akustiske og elektrifiserte klang til et element som frekvensmessig kan harmonere med elektrisk og elektronisk lyd,
-->