Det mikrotonale klaver – og pianisten som får det til å stemme

sanae yoshida, norges musikkhøgskole

Klaveret er et rikt instrument, men har sine begrensninger. Mens mikrotonalitet er
blitt et lingua franca blant andre instrumenter, har klaveret stadig beholdt sin 12-
tonige likestemming.

Jeg ønsker å være en fleksibel musiker, og som pianist med fokus på samtidsmusikk, behøver jeg et “fleksibelt instrument” med en adskillig bredere klangpalett. Bruk av mikrotonalitet vil dramatisk øke det akustiske klaverets uttrykksmuligheter. Erfaring med pianostemming gjør meg til en pianist som kan utnytte disse muligheter, og gjøre dem realiserbare for komponister.

Det finnes ulike måter man kan oppnå mikrotonale klangfarger på, inkludert et nærmest
ubegrenset antall mulige stemminger. Målet mitt er å arbeide tett med komponister for å sammen utforske dette, og finne løsninger på praktiske utfordringer for dermed å kunne bestille vellykkede solo- og kammerverker med mikrotonalt klaver.

Jeg vil dele mine nye erfaringer både gjennom workshops, en nettside for pianister og
komponister, og en skriftlig refleksjon som vil skape grunnlag for videre forskning. Verkene vil framføres ved konserter, og til slutt også innspilles av LAWO Classics.

-->