Tegning, form og drama

bendik kaltenborn, kunsthøgskolen i oslo, avdeling design

Tegneseriemediet er i rivende utvikling og kan grovt deles inn i to hoveddeler; mainstream med hovedtyngde av striper og superhelter, og alternativserier som har sitt opphav i undergrunnserier og ofte glir over i kunstfeltet. Jeg er utøver innenfor den siste kategorien og vil se hvor langt jeg kan tøye begrepet før jeg lar mediet møte andre narrative disipliner for å utforske hva som skjer i møtet mellom disse. Kort fortalt vil jeg prøve ut en historie gjennom tre ulike medier; I første omgang på papir i form av en lengre tegneserie, deretter vil jeg ta denne over i for meg ukjent farvann og bygge videre på historien gjennom et spill, før jeg i siste omgang vil jobbe med skuespillere ved å ta steget over i teater. På denne måten vil jeg ta den lineære fortellingen over i det ikke-lineære, og det 2-dimensjonale over i det 3-dimensjonale.

Jeg ønsker å finne ut hva som skjer med bla. dramaturgi, tempo, dialog og estetikk i brytningspunktet mellom disse uttrykksformene. Hva skjer når en serieskaper flytter fortellingene sine over fra det lineære på papiret til f.eks. spill på ipad, brettspill eller rollespill der historien kan ta ulike retninger og der leseren (eller spilleren) kan påvirke narrativet selv? Og hvordan vil mine historier og mitt visuelle uttrykk fungere i møte med skuespillere, mimikk, scenografi og lyd? Vil jeg oppdage sider ved tegneserien som ikke lar seg oversette og som er overlegen i serieform? Og sist, men ikke minst; hvordan vil alle disse erfaringene virke tilbake på meg som serieskaper?

Jeg vil holde workshops og foredrag og bli en aktiv del av fagmiljøet på KhiO, noe jeg tror både studenter og jeg kan dra gjensidig nytte av. Siden en stor del av prosjektet er teaterorientert er det en stor fordel at Teaterhøyskolen ligger i samme bygg.

Refleksjon og dokumentasjon står sentralt og jeg vil løse dette ved å føre en skissebasert tegneseriedagbok i prosjektperioden, som kan danne grunnlaget for presentasjonen av forskningsresultatene. Jeg tror det vil kunne bli både fengende og informativt å benytte tegneseriemediet som et format for dokumentasjon av det kunstneriske utviklingsarbeidet, særlig siden dette også er et av mediene som ligger under lupen i prosjektet. Siden prosjektet manøvreres gjennom flere narrative disipliner burde resultatene kunne interessere alle utøvere og konsumenter av fortellerteknikk. Jeg vil også redigere materialet til et turnévennlig foredrag med lyd og bilder.

Bendik Kaltenborns hjemmeside

-->