FRANZ PETTER SCHMIDT: Textile Traces

Utgangspunktet for mitt prosjekt er norsk tekstilindustri og industrihistorie, og jeg bygger på min egen arbeidserfaring fra veveriet Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes. I prosjektet arbeider jeg med spørsmål knyttet til endringsprosesser i industrien, med et fokus på mekanismene som er i virksomhet når en bedrift blir etablert, er i drift og blir avviklet. Jeg forholder meg til den historiske utviklingen i ullvareindustrien i Norge, og i lys av dette undersøker jeg betydningen av håndverk og ferdighet, og hvordan spesifikk kunnskap om industriell tekstilproduksjon utvikles, overføres og ivaretas.

-->