TRADISJONER PÅ SPILL – fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme

Ingfrid Breie Nyhus, stipendiat ved Norges musikkhøgskole

Som pianist innenfor klassisk og samtidsmusikalsk tradisjon, men også med en sterk folkemusikkbakgrunn, beveger Ingfrid Breie Nyhus seg mellom ulike posisjoner langs aksen mellom norsk slåttemusikk og klassisk musikk, når hun jobber med fortolkning av pianomusikk inspirert av folkemusikk. Fra og mellom disse to musikalske perspektivene, med sine ulikheter og tangeringer i holdninger og materiale, spiller hun med rammeverket til utøvertradisjonene, fortolkningsmessige referanser, og estetiske vurderinger ved pianoet.

Dette spillet innenfor og mellom utøvertradisjoner og musikalske tradisjoner, utøves innenfor et stipendiatprosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid, og arbeidet rommer konserter og en serie innspillinger av norske pianoverker inspirert av folkemusikk.

Prosjektet er tredelt, med fokus på samtidsmusikalske verker, klassiske verker, og folkemusikalsk materiale. Den første delen har gjennom samarbeid med tre komponister; Asbjørn Schaathun, Øyvind Torvund og Erik Dæhlin, realisert ulike svar på hvordan norsk folkemusikk kan være kilde og inspirasjon for pianomusikk i dag.

Mer om prosjektet, lyd/video/bilder på www.breienyhus.no/a-play-with-traditions

-->