Tildelinger Prosjektprogrammet 2016

Programstyret behandlet i sitt møte den 16.02.16 de 21 søknadene om prosjektstøtte som var mottatt innen søknadsfristen 13.10.15. Basert på en samlet vurdering av Prosjektprogrammets retningslinjer, prosjektsøknaden og de sakkyndige vurderingene ble det vedtatt å støtte følgende prosjekter:

PROSJEKTINSTITUSJON - AVDELINGTILDELINGPROSJEKTLEDERVARIGHET
Amphibious Trilogies
Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen2.100.000Professor Amanda Steggell3 år
Blind Spot - Staring Down the Void
Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 3.550.650Professor Karen Kipphoff3 år
Cross-adaptive audio processing as musical intervention
NTNU, Institutt for musikk2.660.000Professor Øyvind Brandtsegg3 år
Segunda Vez
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet3.247.000Professor Dora García2 år

Programstyret viser til retningslinjene for programmet, og har i tråd med dette lagt vekt på de sakkyndige vurderingene knyttet til de sentrale kriteriene i utlysningen av programmet. Det er lagt vekt på at prosjektene har klare målsettinger der den kunstneriske kjernen står sentralt. Det er en forutsetning at prosjektene som støttes skal tilføre feltet ny innsikt og bidra til å styrke fagmiljøet. Programstyret har i sin samlede vurdering sett til prosjektenes faglige og etiske kontekst, arbeidsmetoder, formidlingsplaner, organisering og kvalitets­sikring. Programstyret framhever kvaliteter som kjønnsbalanse og internasjonal rekkevidde.

Til tross for positive vurderinger fra de sakkyndige, må styret også ved denne tildelingsrunden avvise flere støtteverdige prosjekt da de økonomiske rammene for programmet er begrenset.