Utlysning Prosjektprogrammet 2018

Prosjektprogrammet er opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til at faglig tilsatte ved norske universiteter og høgskoler utfører kunstnerisk utviklings­arbeid på høyt internasjonalt nivå.

Søknadsfrist for tildeling av midler i 2018 er 12. oktober 2017 kl. 12:00. Søknader skal skrives på engelsk og sendes inn via PKUs søknadssystem i SAR Research Catalogue (RC). Retningslinjer og fullstendig utlysning er tilgjengelig her.

Programstyret tar sikte på å kunne foreta tildeling av midler rundt 1. mars 2018. Utlysningen skjer med forbehold om Stortingets godkjenning av kommende års bevilgning.